ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು
ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ

Why You Should Get A Laptop

  • ವರ್ಗೀಕರಿಸದ
ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ

Why You Should Get A Laptop


ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ : 02-12-2021
ಯುಟಿಸಿ (ಸಂಯೋಜಿತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮಯ)

So now that you are now are in market for a new computer you are faced with a common dilemma. Should you get a desktop or a laptop? Desktops are fine if you an enthusiastic gamer but laptops are the definite choice for the average consumer. ಆದ್ದರಿಂದ, in this article we will examine the many benefits of owning a laptop. Mobility One of the key benefits of owning a laptop is that it is mobile. You longer have to reside behind a computer desk. With a laptop you can take your work outside, on the road, in a plane and practically any place that has a power outlet. Apart from this, the portability aspect of the laptop allows users to be more social than desktop users. Laptops users can mingle with their friends and peers while doing their work done at the local caf. Productivity It is also now a proven fact that laptops helps to increase productivity, companies and educational institutions are catching on to this fact and are either requiring or issuing laptops to their employees and students. It is shown that only 1 ಹೊರಗೆ 7 of laptop users felt that their laptop added to their stress while the majority believing that their laptop made them more productive. More Compact Compared to desktops, laptops are smaller in size and therefore occupy less space. This is an advantage in areas with little free room like a small office or a students dorm room. Given its small size, laptops are also easier to maintain, you dont have to worry about air vents being blocked by dusk balls, and laptops are also more cost effective as they use less electricity than desktops. Performance Apart from gaming laptops are similar in performance, if not better, than desktops. Modern laptops can run now programs that previously had only been associated with bulky desktops. Also unlike desktop users, laptop users are more likely to use their laptop as tool rather than a entertain system and tend to install programs that they need. Laptops users are generally more security aware, and are less likely to be infected by spyware and malware. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, if you like bulky, noise babbling, power sucking, and heat generating machines get a desktop else stick with a laptop. Why You Should Get A Laptop


Why You Should Get A Laptop


ಇವರಿಂದ:ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಾಗತಿಕ ಲೇಖನಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ | ಜಿವಿಎಂಜಿ - ಜಾಗತಿಕ ವೈರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗುಂಪು

ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
> ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸೈಟ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸೈಟ್

ವಿಶ್ವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ, ಕಾಲಮ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ 「ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್」 ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲೇಖನಗಳು z ೇಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹೋಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಸಾರಾಂಶ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೇಖನ ಕ್ಯುರೇಶನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್.
ಜಿವಿಎಂಜಿ - ಜಾಗತಿಕ ವೈರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗುಂಪು

ಸಿಟಿಆರ್ ಐಎಂಜಿ