ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು
ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ

Choosing A Free Spyware Remover

  • ವರ್ಗೀಕರಿಸದ
ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ

Choosing A Free Spyware Remover


ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ : 23-10-2021
ಯುಟಿಸಿ (ಸಂಯೋಜಿತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮಯ)

These are some of the most powerful and popular spyware removers which are widely available. All of them are completely free for download from their official websites and for personal use. Advanced Spyware Remover (ASR): This software from Evonsoft protects your system against and removes numerous malwares such as stealthy spyware, aggressive adware, system hijackers, tracking cookies, ಕೀಲಾಜರ್ಸ್, ಡಯಲರ್‌ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. It also scans and lists the contents of key areas of the Registry and System. The new version even includes a Quarantine Manager. Available for download free of cost at www.evonsoft.com/download.htm/ STOPzilla (http://www.stopzilla.com/): STOPzilla is very powerful in protecting against phishing and ID Theft. It features Real-Time Spyware and Adware protection, Integrated Cookie and History cleaning, Integrated Home Page Hijacker protection and a Popup protection. The ZILLAsmart technology automatically checks for updates on a daily basis, and support is free 24/7 via live chat, email or a toll free number. AD-aware Personal (http://www.lavasoft.com/): A product from Lavasoft, this spyware removal software provides advanced protection from known data-mining, aggressive advertising, ಟ್ರೋಜನ್‌ಗಳು, ಡಯಲರ್‌ಗಳು, ಮಾಲ್ವೇರ್, browser hijackers, and tracking components b detecting known and unknown variants of malware by using the Code Sequence Identification (ಸಿಎಸ್ಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. It scans fixed and removable drives, memory and Windows registry. Spy Cleaner Lite (http://www.spycleaner.net/): Programs and applications that automatically install themselves on your system are identified and removed by Spy Cleaner. It scans for traces of recognized adware modules in the DAT files, registry and temporary Internet files. After the search, it provides you with a log file. Spy-Ad Exterminator Free: The software scans for and deletes, ignores, or quarantines your systems memory, ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು, and registry for spyware, ಆಡ್ವೇರ್, ಹುಳುಗಳು, hijacks, ಕೀಲಾಜರ್ಸ್, IE Toolbars, ಇತ್ಯಾದಿ. Has up to 20,000 malwares in database, which can be updated online. Disspy Lite: The Disspy Lite scans memory, registry, ಕುಕೀಸ್, files and folders and removes all detected malwares such as keyLoggers, Hijackers, Dialers, ಸ್ಪೈವೇರ್, ಆಡ್ವೇರ್, Browser Helper Objects, Spyware cookies, aggressive advertising and other malware. All removed files are quarantined for restoration when needed, and users can choose to be alerted whenever a newer database version is available for download. Download available at http://www.h-desk.com/new/Download.12.0.html/ Free Spyware Scanner (www.spyscanner.net): This spyware remover has a huge database of spy components which infects the system, and offers remarkable features such as options for scanning your drives and Registry, updating online, and saving the last, best system set-up as a backup, and the option of saving log file of the scan result and file deletion for future reference. AdDriller (www.cdmworld.com): AdDriller scans and cleans over 30,000 now malwares. It also includes features such as like active monitoring and HEX Viewers besides removing adware, ಸ್ಪೈವೇರ್, ಮಾಲ್ವೇರ್, Trojans etc, and new features such as scheduling, scan depth, messenger services enable and disable. Malware Sweeper (http://www.malwaresweeper.com/): This remover not only scans your registry and drives for known adware modules and Spywares, but for your active memory ad components, which are not stored on your hard drive and last only as long as the computer is powered up. It also removes bundled spyware components from Kazaa, ಮಾರ್ಫಿಯಸ್, audiogalaxy, grokster, Limewire, Imesh, Gnutella. Choosing A Free Spyware Remover


Choosing A Free Spyware Remover


ಇವರಿಂದ:ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಾಗತಿಕ ಲೇಖನಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ | ಜಿವಿಎಂಜಿ - ಜಾಗತಿಕ ವೈರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗುಂಪು

ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
> ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸೈಟ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸೈಟ್

ವಿಶ್ವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ, ಕಾಲಮ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ 「ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್」 ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲೇಖನಗಳು z ೇಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹೋಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಸಾರಾಂಶ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೇಖನ ಕ್ಯುರೇಶನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್.
ಜಿವಿಎಂಜಿ - ಜಾಗತಿಕ ವೈರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗುಂಪು

ಸಿಟಿಆರ್ ಐಎಂಜಿ