Trung tâm cuộc gọi – Một Backgrounder

Làm thế nào để thương mại Bitcoin tại 100X đòn bẩy hoặc lợi nhuận

Bạn có thể kiếm tiền tốt Với ​​BITMEX?


100Đòn bẩy ×!! Tài khoản FX Cryptocurrency Thiết lập


Gọi Trung tâm dịch vụ doanh nhân đã trở thành một trong những ngành công nghiệp đang bùng nổ nhanh nhất hôm nay. Trong thời đại của các dịch vụ theo định hướng khách hàng, việc cung cấp hỗ trợ có thể truy cập bây giờ là một ưu tiên. việc cung cấp hỗ trợ có thể truy cập bây giờ là một ưu tiên, khái niệm Trung tâm cuộc gọi được sinh ra. Một trung tâm cuộc gọi bình thường hoạt động với tất cả các đại lý (hoặc đại diện dịch vụ khách hàng) ở một vị trí trung tâm. Nó được trang bị để xử lý một số lượng lớn các giao dịch giữa khách hàng và đại lý trung tâm cuộc gọi. Giao dịch có thể được thực hiện thông qua một loạt các phương tiện truyền thông. Điện thoại là hình thức quan trọng nhất của thông tin liên lạc tại các trung tâm cuộc gọi vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, giao dịch cũng được thực hiện thông qua email và chat trực tiếp qua mạng Internet. Gọi Trung tâm cung cấp một loạt các dịch vụ. Suy nghĩ đầu tiên mà nói đến cái tâm đối với nhiều người là hỗ trợ – thông tin sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật, và tất cả các loại mãi. Tuy nhiên, Trung tâm cuộc gọi có thể cung cấp nhiều hơn thế. Họ cũng đối phó với tiếp thị và bán hàng. Telemarketing là một hình thức tích cực để bán sản phẩm của bạn và có thể mang lại kết quả rất tốt. Gọi Trung tâm phục vụ cho các doanh nghiệp nhằm mục đích để tăng doanh thu của họ cũng như cung cấp dịch vụ khách hàng. Một ví dụ sẽ là công ty thẻ tín dụng. Trong khi nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ cho khách hàng, họ cũng có thể tăng thu nhập của họ thông qua bán hàng spiels được đưa ra bởi các đại lý. Dịch vụ khác có thể được xử lý bởi một trung tâm gọi là thu nợ. Văn phòng tín dụng cũng làm cho việc sử dụng trung tâm cuộc gọi để cung cấp thông tin về một đánh giá tín dụng người. Có hiệu lực, về cơ bản bất cứ điều gì đã làm với các khách hàng có thể được thực hiện thông qua các trung tâm cuộc gọi. Những gì là điển hình thiết lập tại một trung tâm cuộc gọi? Trung tâm cuộc gọi của nhiệm kỳ mang lên hình ảnh của không gian làm việc rộng mở, với các máy trạm làm việc nhỏ có chứa một máy tính, tai nghe, điện thoại dialer. Thực tế ngày càng chuyển sang liên kết dữ liệu và giọng nói trong một con đường. Hội nhập này làm cho hiệu quả hơn công việc thực tiễn và được gọi là máy tính điện thoại tích hợp (CTI). Đại lý cá nhân thường được quản lý bởi một giám sát viên sàn người cũng mất cuộc gọi khi cần đặt ra. Thiết lập một trung tâm cuộc gọi yêu cầu một số công nghệ được áp dụng. Đó là một loạt các công nghệ có sẵn cho Trung tâm cuộc gọi ngày hôm nay. Thường xuyên hơn không, Các loại khác nhau của công nghệ này được kết hợp để đạt được hiệu quả nhất và hiệu quả thiết lập. Tích hợp điện thoại máy tính đã có được đề cập là một trong những xu hướng trong các doanh nghiệp hiện nay. Thực tế, CTI được sử dụng để kết hợp hầu hết các ứng dụng được sử dụng trong các trung tâm cuộc gọi – giọng nói, thư điện tử, Fax, và web. CTI cung cấp rất nhiều tính năng như caller ID, trên màn hình quay số, trên màn hình điện thoại điều khiển (cuộc gọi hội nghị, Chờ máy, tổ chức, vv.), và đại lý tình trạng kiểm soát (liệu đại lý có sẵn cho các cuộc gọi hay không). Với tất cả các tiến bộ trong công nghệ và phát triển trong thực tiễn theo định hướng tiêu dùng, Trung tâm cuộc gọi đã nổi lên như một giải pháp lý tưởng cho nhiều công ty. Gọi Trung tâm cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ cho khách hàng và giúp cắt giảm chi phí. Thêm vào đó, Các thực thể riêng biệt của Trung tâm cuộc gọi trừ các cân nhắc thực tế hoạt động của công ty. Trung tâm cuộc gọi – Một Backgrounder


· Xin vui lòng!! chia sẻ miễn phí!!

|

Chia sẻ


・ Call Centers – Một Backgrounder

[Liên kết đến bài viết này (HTML code)][URL trackback]