అన్ని చూసిన కన్ను: వీడియో నిఘా చరిత్ర

ఎలా 100x పరపతి లేదా మార్జిన్ వద్ద వికీపీడియా వాణిజ్యానికి

మీరు BITMEX తో మంచి డబ్బు చేయవచ్చు?


100× పరపతి!! Cryptocurrency FX ఖాతా అప్ సెట్


ప్రతిచోటా కళ్ళు ఉన్నాయి, మానవుల చెందిన లేదు. In today’s fast-paced modern world, వీడియో నిఘా భద్రతా గార్డులు మరియు ముఖద్వారాలు వంటి సమాజానికి అవసరమైన అంశంగా మారింది. వీడియో నిఘా చెప్పలేదు మరియు సగటు జో తక్షణమే ఒక దారుణంగా విడాకుల విచారణలో వీడియో కెమెరాలతో పదం బ్యాంకులు మరియు డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్లు లేదా ఒక తప్పైన భర్త వీడియో టేప్ లో మౌంట్ అనుబంధించబడుతుంది ప్రదర్శిస్తాయి వలె గుర్తించబడింది. The history of video surveillance is as complex as the system behind it. నిజానికి, it goes back much farther in time than most of us realize. Press reports indicate that as early as 1965, United States police have been using video surveillance in public places. By 1969, police cameras had been mounted in strategic areas of the New York City Municipal Building. This set a strong precedent, and it was not long before the practice spread to other cities and police officers kept close watch on key areas, with the use of CCTV, or closed circuit television, వ్యవస్థలు. Analog Beginnings Video cassette tapes are largely responsible for popularizing video surveillance. The analog technology used in video cassette recording gave decision-makers a ground-breaking insight: it is possible to preserve evidence on tape. లో 1975, England installed video surveillance systems in four of its major underground train stations. అదే సమయంలో, they also started monitoring traffic flow on major highways. The United States followed suit during the 1980s, and though it had not been as quick as England in utilizing video surveillance, it made up for lost time by widely instituting video surveillance systems in public areas. Digital Multiplexing and Subsequent Developments One drawback to analog technology was that users had to change the tapes daily. This was remedied in the 1990s, with the introduction of digital multiplexing. Digital multiplexer units had features like time-lapse and motion-only recording, which saved a great deal of tape space. అదనంగా, it enabled simultaneous recordings on several cameras. The next advancement, digitalization, featured compression capability and low cost, thereby allowing users to record a month’s worth of surveillance videos on hard drive. అదనంగా, digitally recorded images are clearer and allowed manipulation of images to improve clarity. 9/11 and the Internet The events of September 11, 2001 changed the public’s perception of video surveillance. Software developers created programs that enhance video surveillance. Facial recognition programs is one of these programs. Using key facial feature points, recorded faces are compared to photographs of terrorists and criminals. In May 2002, facial recognition software was installed on the computer video surveillance cameras at Ellis Island and the Statue of Liberty. That same year, SmartGate was installed at the Sydney International Airport in Australia. SmartGate is an automated border crossing system for airline crew members. The system scans crew membersfaces, compares these to passport photos, and confirms identity in less than ten seconds. In December 2003, the Royal Palm Middle School in Phoenix, Arizona installed face recognition video surveillance. This is a pilot program for registering sex offenders and tracking missing children. To all these developments, the Internet is the cherry on top. It revolutionized video surveillance by removing all impediments for viewing and monitoring anywhere in the world. స్పష్టంగా, humankind has created better and more refined means for video surveillance. Smaller, sleeker, and more powerful video surveillance systems come out in the market nearly every month. Satellites bounce signals around the world. ఉన్నాయి, నిజానికి, eyes everywhere, and several of them are in the sky. Someone is always watching. అన్ని చూసిన కన్ను: వీడియో నిఘా చరిత్ర


· దయచేసి!! ఉచిత భాగస్వామ్యం!!

|

Share


・ All-seeing Eye: వీడియో నిఘా చరిత్ర

[ఈ పోస్ట్కు లింక్ (HTML కోడ్)][Trackback URL]