உங்கள் லேப்டாப் பாதுகாப்பாக வைக்க குறிப்புகள்

100 மடங்கிற்கும் அந்நிய அல்லது இழப்பீட்டு தொகைக்கு மணிக்கு விக்கிப்பீடியா வர்த்தகம் எப்படி

நீங்கள் BITMEX உடன் நல்ல பணம் முடியுமா?


100× பெறுங்கள்!! Cryptocurrency எக்ஸ் கணக்கு அமைக்கவும்


இந்த நாட்களில் ஒரு மடிக்கணினி வைத்திருப்பது, உங்கள் டெஸ்க்டாப் இயந்திரம் கொண்ட போலவே முக்கியம். நீங்கள் இணையத்துடன் அணுகலை வைத்திருக்க வேண்டும், உங்கள் மின்னஞ்சல், எல்லா நேரங்களிலும் மற்றும் பிற முக்கிய தரவு. அதே பிரச்சினைகள் என்பதை நினைவில் அதன் முக்கியமான தரவு மீட்பு, ஸ்பைவேர் மற்றும் நச்சுயிரிகளும் உங்கள் லேப்டாப் கணினி பாதிக்கும் உங்கள் கணினியில் ஏற்படுத்தும். உங்கள் சிறிய இயந்திரம் பாதுகாப்பு ஏனெனில் உங்கள் லேப்டாப் களவெடுத்து ஈடுபட்டு ஆபத்து மேலும் இரட்டை முக்கியம். Its also very important to make certain your laptop security is in tiptop shape before you head out for work or on a business trip with your laptop. There are certain laptop security tips you can follow to keep your machine and data safe at all times. If your machine and data are super-sensitive, you can have tracking software installed in your laptop. Security experts can then track and follow the location of your machine as it moves. It works in the same fashion as a global positioning system does for your vehicle. This proposition is expensive, but it does increase your computer security and your overall chance of data recovery should your machine ever get stolen or lost. Mostly, என்றாலும், effective laptop security comes from good old-fashioned common sense. Being aware of your surroundings and movements can severely limit the potential of your portable computer being stolen, misplaced or lost. Here are some simple tips that can increase your computers security and help minimize the risk of theft to your laptop. -Never leave your laptop unattended. When you stay with your laptop computer, security increase and the risk of losing your machine decreases. -Do not leave your laptop in your vehicle. If you have to, improve laptop security by locking it in the trunk of your car. Dont leave it in plain view. -When you are not using your laptop, lock up the machine itself or lock it in a secure cabinet or desk. -Make certain that using hard to decipher passwords enhances your laptop security. If someone does steal or come into possession of your computer, security caused by passwords will make it difficult for someone to access your data. -Purchase a laptop security cable and lock so you can tightly keep your laptop closed when its not in use. Just as with desktop CPUs, you can potentially lose unsaved data unexpectedly and require data recovery services. Make certain that any important documents or files have data backups at all times. Dont just save items on your laptops desktop. If you lose something on your desktop computer, security experts at least have a chance to recover it for you. If you are not diligent with your laptop security, technicians cant retrieve the lost data for you because your laptop itself will be gone. Its hard to work on something that isnt there. Laptops are becoming wireless enabled every day. And wireless security is just as important as conventional laptop security. Because laptops can work in hot spots, there are many hackers ready to get into your system. Make certain your laptop computers security is up to date with the latest antivirus software to combat potential thieves. Also remember to follow the common sense tips listed above. If you do these things, youll never have to worry about your laptop security. உங்கள் லேப்டாப் பாதுகாப்பாக வைக்க குறிப்புகள்


· தயவு செய்து!! இலவச பகிர்ந்து!!

|

பகிர்


・ Tips To Keep Your Laptop Safe

[இந்த இடுகைக்கான இணைப்பு (HTML குறியீட்டை)][தொடர URL ஐ]