Cynhadledd galw mewn busnes heddiw

Yn y byd heddiw, Mae sefydliadau yn cael y fantais o ddefnyddio talent o bob rhan o'r byd. Cwmnïau sy'n fwy, sydd â seilwaith mwy o, ac sydd wedi gwneud eu presenoldeb yn teimlo yn fyd-eang yn enwedig ymwybodol o'r problemau o ran cael i reoli gweithlu amrywiol. Gyda'r cynnydd a globaleiddio wedi dod yn bosibl i gwmnïau a'u gweithwyr o bob rhan o'r byd. Mae hyn yn nodwedd hanfodol o gwmnïau yn ceisio datblygu ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Safoni o dechnoleg Midi dan Midi cyffredinol (a addaswyd yn enetig) Safon

Y problemau a wynebodd cerddorion electronig gyda chwarae eu cyfansoddiadau ar offer a wnaed gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn un difrifol yn y 1980au. Rheolydd MIDI a wnaed gan un cynhyrchydd i modiwl gadarn gan wneuthurwr arall yn ymuno, a gallai eich unawdydd ffliwt yn dod allan fel unawdydd drwm. Gallech geisio addasu lefel y sain ac yn y pen draw yn hytrach yn newid i'r llain. Mae hyn oherwydd bod Gorchmynion MIDI, a ddefnyddir i reoli pob agwedd ar y cyfansoddiad gan nodi pl ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Y manteision o becyn CRM Microsoft

Mae rhaglenni meddalwedd rheoli perthynas cwsmer da sawl ar y farchnad ond bell Microsoft CRM yw eich dewis gorau oherwydd y manteision y mae ganddo i gynnig. Y fantais fwyaf yw bod yn integreiddio â atebion busnes Microsoft ar gyfer rheolaeth ariannol, Microsoft Office, a systemau eraill i gael darlun cyflawn o eich cwsmer. Ei bod yn bwysig i nodi pa mor hawdd yw hi i integreiddio Microsoft CRM gyda Microsoft Office. Oherwydd mae'n hynny ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Adnoddau ar-lein am ddim ar gyfer sesiynau tiwtorial Photoshop

Photoshopping yn fwy na dim ond y neologism. Mae wedi dod yn ddiwydiant cyfan ar ei ben ei hun. O'r lluniau doctored i effeithiau arbennig i godidog gweithiau celf, Photoshop wedi gosod ei hun yn hysbys ac er wedi imitators llawer o, Photoshop yn parhau i fod yn ddelwedd premier golygu meddalwedd miliynau yn ymddiried ynddynt. Os ydych am fynd i'r camau, ddysgu Photoshop defnyddio sesiynau tiwtorial rhad ac am ddim ar-lein. Dyma sut:

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Problemau theatr cartref cyffredin

Un o'r problemau mwyaf cyffredin gyda'r theatr gartref newydd yw sain. Ymddengys fod y sain yn rhywbeth sy'n bwysig iawn i'r rhan fwyaf o bobl o ran eu system theatr gartref. Byddai'r rhan fwyaf o bobl yn cytuno bod ansawdd y sain yn theatr gartref bron mor bwysig os nad un mor bwysig â ansawdd fideo. Os oes gan eich cartref Theatr y sain cywir, gallai ddod â hawl fideo yn eich ystafell fyw. Os yw ansawdd y sain yn wael, Bydd yn eich atgoffa o wylio ddu....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Rhesymau dros wneud telesgopau

Byth ers y gallai dyn feddwl tybed, Trodd ei wyneb i ys tuag at y sêr. Mae hyn yn rhywbeth y mae pawb yn gwybod, a rhywbeth y mae pawb mae'n debyg wedi gweld ar un adeg neu'i gilydd. Â dyfeisio telesgopau, dyn oedd yn gallu cael agosach mawr o edrych ar y pethau sydd wedi iddo yn rhyfeddod o'r fath mewn gwirionedd. nawr, wrth gwrs, y syniad o wneud telesgopau yn rhywbeth y gellir eu hystyried fel ffurf celf, rhywbeth y gall ei wneud dim ond ychydig, ond rhywbeth y gall ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ffonau VoIP band eang – Beth dylech chi ei wybod?

Y ffurf estynedig VOIP yw llais dros Protocol Rhyngrwyd. Y ffactor mwyaf arwyddocaol sy'n effeithio ar weithrediad y ffonau VOIP Mae cysylltiad rhyngrwyd band eang, y mae cysylltiad rhyngrwyd cyflym a defnyddir ar gyfer gwneud a derbyn galwadau ffôn. Fel y ceir defnyddio cysylltiad rhyngrwyd band eang yn VOIP ffonau, maent yn adnabod hefyd fel, "Ffonau band eang." Mae egwyddor technoleg VOIP prif egwyddor VOIP technoleg i drawsnewid y llais....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Edrychwch ar y meddalwedd trawiadol o becyn CRM Microsoft

Roedd Microsoft CRM a grëwyd yn wreiddiol fel bod byddai'n rheoli eu cyllidebau yn briodol yn ogystal â helpu gyda rhai gofynion sylfaenol eraill. Weve dda wedi dod ffordd bell felly dylech allan y meddalwedd Microsoft CRM trawiadol mwyaf newydd. Er Microsofts CRM y brif swyddogaeth yw darparu gwasanaeth cwsmeriaid hynny yn well na'r Mae hefyd yn eich galluogi i ddadansoddi pa gystadlaethau y mae'r perfformiad yn edrych fel a gwerthuso tueddiadau yn y farchnad gan ddefnyddio Rhagori adrodd offer....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Mae'r System addysg yn cyflogi technoleg i helpu i gadw mewn cysylltiad â

Technoleg wedi dod yn rhan o bron pob agwedd ar y gweithlu. Mae llawer o ddiwydiannau a sefydliad bellach yn cael budd o ei defnyddio llawer o, ac nid yw y system addysg yn eithriad. Yn awr gweinyddion cyfathrebu yn ei gwneud yn haws nag erioed i swyddogion ysgol i hysbysu rhieni o absenoldeb childs, i rieni hysbysu'r ysgol o absenoldeb childs, ac ar gyfer athrawon i gynnig gwybodaeth a chymorth ynghylch amrywiol aseiniadau gwaith cartref. Drwy ddefnyddio....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Breuddwydion wraidd mater gyda chardiau credyd pwynt ar-lein

Mae'r rhyngrwyd yn y darganfyddiad mwyaf ers plymio dan do. Mae wedi gwneud neighbors drws nesaf o Asia ac Affrica. Daw at eich sgrin nid yn unig gorlif o eiriau ond hefyd ffrwd o fyd. Y post rhaid mynd drwy'r cyn gwawrio y cyfrifiadur a'r we, gwneud cais am gerdyn credyd oedd yn poeni. Cyntaf, Mae gennych i chwilio am ysgrifbin yn uchel ac isel. Wedyn, wrth lenwi'r ffurflen gais, chi roi eich hun ar drugaredd eich pen. Bydd eich pen yn gweithio? Mae'n ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Datblygu gwe unigryw

Yn yr oes hon rhyngrwyd, Mae'r wefan yn eich drych i'r byd seiber. Mae pobl yn dod i wahanol chwilotwyr i edrych am wybodaeth am eich. Felly, daw'n hollbwysig i greu diddorol, llawn gwybodaeth, yn ogystal â gwefan gyfeillgar peiriant chwilio a gallwch chi gael refeniw mwyaf posibl mewn sefyllfa gystadleuol.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Contract ffôn cell awgrymiadau

Ffonau symudol (cell ffôn) ddefnyddir fwyfwy yn y byd modern. Nid ydynt mwyach moeth, ond ystyrir bod angen. Gallant anfon a derbyn e-bost, gael gwybodaeth am newyddion, adloniant, gwneud galwad cartref tra'n teithio a cyswllt yr heddlu neu ambiwlans mewn argyfwng. Y radio, technoleg ffôn a'r cyfrifiadur cyfresol gyda'i gilydd i wneud y technoleg ffonau cell. Serch hynny, gyda y technoleg, Daeth marchnata yn llawer llymach, a cel....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i chwilio am wylio enw Brand yn effeithiol

Felly, Rydych chi wedi penderfynu bod yn bendant eich bod am wylio enw brand ac rydych chi wedi gwneud gwaith ymchwil, eich bod yn gwybod y gwahaniaethau rhwng gwylio enw brand a replica, ond dal nad ydych penderfynu pa brand enw ydych am brynu. Â gwylio enw brand ychydig o, Bydd gennych yn penderfynu mewn dim amser o gwbl. Ble i ddechrau eich chwiliad watch brand enw y lle gorau i ddechrau yw adroddiadau defnyddwyr. Darllen Mae hyn y mae pobl eraill yn meddwl am y model y brand a gwneud enw wa....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Carl Zeiss a ei ysbienddrych

Y rhai sy'n cyflwyno syniad newydd i dechnoleg dylai fod y rhai y mae eraill yn gofyn am wybodaeth am yr eitemau hynny. Mae hyn yn wir mewn llawer o achosion. Crëwyd y brandiau Carl Zeiss o sbienddrych nid oherwydd nad oedd angen iddynt. Y cwmni wedi bod mewn busnes ers dros gant o flynyddoedd. Mae ganddynt lawer o brofiad ym maes gweithgynhyrchu cynhyrchion optegol. Fe'i crëwyd yn y flwyddyn o 1852 fel gweithdy ar gyfer Moritz Carl Hensoldt sylfaenydd y cwmni. Yr oedd yn....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Eich adnoddau ar gyfer rhad ac am ddim o Adobe Photoshop sesiynau tiwtorial

Felly mae gennych gopi o'r meddalwedd Adobe Photoshop a dal ddim yn gwybod sut i'w defnyddio? peidiwch â phoeni. Mae digonedd o adnoddau a gallwch ddefnyddio ar-lein a bydd eich troi yn arbenigwr mewn ychydig wythnosau. Dyma eich canllaw i'r tiwtorialau Adobe Photoshop am ddim ar-lein: Adobe Rydym yn argymell ichi fynd i fechgyn a wnaeth y meddalwedd hwn yn bosibl. Os oes pobl a allai eich addysgu sut i ddefnyddio Adobe Photoshop, Mae'n grŵp sy'n creu ei. Cliciwch ar y dudalen 'tiwtorial' i acce....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Llawer o fathau gwahanol o Dvd llosgi caledwedd.

Cyfryngau wedi bod yn rhan o gyfrifiaduron personol ers y dawn y diwydiant, amrywio o punch cardiau, gyriannau tâp casét, yriannau disg a mwy. Un o forefronts o'r cyfryngau yn awr yw y gyriant optegol; gyriant optegol safonol y diwydiant yn y farchnad yn y llosgwr DVD, fwy neu lai wedi y disodlwyd y llosgwr CD yn y farchnad. Daw'r llosgwyr DVD mewn amrywiaeth o fodelau a gwneud, a manylebau caledwedd; holl nod (mwy neu ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gyrfaoedd mewn technoleg Radiologic (pelydr-x)

Maes radiologic (pelydr-x) Mae technoleg yn cynnig opsiwn gyrfa ardderchog i'r rheini sydd â diddordeb yn y maes perthynol i iechyd. Technegydd pelydr-x, neu technolegydd radiologic, a yw'r unigolyn cyfrifol ar gyfer perfformio gweithdrefnau diagnostig pelydr x yn ysbytai, swyddfeydd meddyg, ac allanol delweddu canolfannau. Fel arfer yw cyfnod yr hyfforddiant ar gyfer technolegydd pelydr-x 2-4 Roedd blynyddoedd mewn coleg achrededig neu ysbyty yn seiliedig ar y rhaglen technoleg radiologic. Bydd hyfforddiant yn cael ei rannu b ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cymer iPod ategolyn eich iPod at y lefel nesaf

Ddeng mlynedd yn ôl technoleg iPod ymddangos yn amhosibl dyfodolaidd. Ddeng mlynedd yn ôl Roedd ydym oll yn gwrando cryno ddisgiau, a hyd yn oed y dechnoleg honno yr oedd yn ddatblygiad cymharol ddiweddar a dim ond yn ddiweddar wedi unseated tapiau analog fel y cyfrwng cerddoriaeth dewis. Ac eto heddiw, Dim ond ychydig o flynyddoedd ers ei gyflwyno, Mae iPod wedi bod ar flaen y gad o chwyldro cerddorol ac yn y chwyldro yn dangos dim arwyddion o arafu. IPod yn chwaraewr cyfryngau cludadwy y gall ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Yw'n Descrambler lloeren yn gadael i chi wylio sianeli wedi'u hamgryptio?

Byth yn meddwl tybed sut y mae cwmnïau lloeren yn gwneud eu harian? Dda, heblaw gwiriad enfawr eu hanfon bob mis yn gyfnewid am eu rhaglennu ceir ffyrdd clyfar eraill mae cwmnïau lloeren yn cadw chi o "benthyca" eu gwasanaethau. Un ffordd maent yn gwneud hyn yw drwy sgrialu eu signalau lloeren fel y gall pawb gyda blwch saig a derbynnydd lloeren godi rhaglennu. Efallai y cofiwch descramblers lloeren o'r hen ddyddiau da fel y mae lloeren enfawr blychau hwnnw s ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ymarferoldeb pŵer solar ar gyfer gwersylla

Mae systemau pŵer solar ar gyfer gwersylla yn cynyddu mewn argaeledd, ond beth am ymarferoldeb? Gellir rhoi systemau pŵer solar ar gyfer gwersylla i ddefnyddio rhwydd? Ydynt yn ddigon cludadwy? Ydynt yn ddigon gwydn? Rhaid mynd i'r afael â ymarferoldeb pŵer solar ar gyfer gwersylla y cwestiynau hynny ac yn fwy. A yw systemau pŵer solar ar gyfer gwersylla yn gost-effeithiol? Maent yn cynhyrchu digon o ynni ar gyfer anghenion arferol? Gellir hawdd defnyddio systemau pŵer Solar gwersylla gwerth Ardrethol ar gyfer gwersylla yn gwersylla RV. Ond y maent

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dwyn hunaniaeth: Ddysgu sut i ddarllen polisi preifatrwydd

Un o'r camau hanfodol i warchod eich preifatrwydd yn deall sut i ddarllen polisi preifatrwydd. Dylai polisïau preifatrwydd ar gael ar ryw ffurf unrhyw bryd yn gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth bersonol. Sefydliadau ariannol, Gellir gofyn i gyfleusterau iechyd neu fusnesau eraill yn casglu eich gwybodaeth i ddangos ichi eu polisi preifatrwydd cyn y byddwch yn rhoi eich gwybodaeth. Os nad oes gan y cwmni bolisi preifatrwydd ystyried gwneud busnes mewn mannau eraill. Mae'n ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Beth yw manteision i afal Ipod Nano yn ddyledus?

Gyda dyfeisiau llaw cynifer ar y farchnad y dyddiau hyn, Afal iPod Nano yn amlwg yn ddewis rhagorol. Ond beth sy'n gwneud uned arbennig hon yn ffordd amlwg i fynd? Dyma rai o fanteision y daw hwn iPod at y tabl. Ar gyfer pobl sy'n hoffi i gymryd llawer o gerddoriaeth gyda hwy, iPod Nano yw'r dewis delfrydol. Dibynnu ar y broses o storio ffeiliau, Gallwch gael unrhyw le rhwng y traciau cerddoriaeth pum cant a mil o lwytho ar unrhyw adeg. Yn wahanol i som...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ffacsio ar-lein: Arloesi cyfathrebu

Mae technoleg yn tyfu ar garlam y dyddiau hyn wirioneddol. Mae bob dydd yn gweld dyfodiad rhai teclyn newydd droedigaeth sy'n siŵr o wneud ein bywydau yn haws ac yn haws ac yn haws. Mae'n eithaf ddarn i wedi dychmygu bod y ffôn nid yw hyd yn oed yn gant oed. Dim ond edrych ar y nifer o fentrau arloesol a wnaethpwyd cyn belled ag y mae ffonau yn pryderu. Yr ydym wedi symud o fod angen gweithredwyr i gysylltu ein i niferoedd amrywiol, gallu i wneud ein hunain. mae gennym ni...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gosod theatr cartref effeithlon

Dim ond oherwydd yr ydych yn edrych ar gyfer theatr gartref Ni olyga gennych i'w wario ffortiwn fach i gael ei. Gall theatr gartref yn dal i weithio i'r rheini ohonom ar gyllidebau tynn sydd yn dal yn awyddus i wneud y mwyaf o bleser ein gwylio. Gyda mwy o bobl â diddordeb mewn teledu yn rheolaidd, gosod theatr gartref mawr yn hanfodol mewn llawer o gartrefi. Gall fframiau theatr gartref yn amrywio o un cartref i'r cartref. Mewn llawer o rannau o'r wlad, Mae gan y cartrefi yr islawr poblogaidd erioed. Os....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Camera mini Spy: Llai, gall fod yn well

Rydym yn prynu plastai gydag ystafelloedd a wnawn byth. Rydym yn prynu SUVs guzzle tanwydd mwy na'r tanc armored. Rydym yn prynu pizzas yn ddigon mawr ar gyfer defnyddio fel mae'r dwll caead yn cwmpasu. Ond os ydych yn credu mwy bob amser yn well, feddwl eto. Ym maes technoleg, mwy nas clywir yn aml yn well. mewn ffaith, Mae cynhyrchu modern wedi canolbwyntio ar miniaturization. Lle roedd y cyfrifiaduron cyntaf unwaith lenwi ystafell, Mae fersiynau heddiw wedi crebachu i maint y bocs matsys. Tra roedd ffonau unwaith peiriannau yn cynnwys....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Werthwr ’ s canllaw dilynol post uniongyrchol

Pan ddaw i werthu, gwerthiant yr ydych yn eu rhoi ar y llyfrau heddiw yn yr incwm a eich rhestr gwerthiant arfaeth a chwsmeriaid yn eich ecwiti. Mae incwm yn cael treulio yfory heddiw, ond pibell solet yn rhywbeth y gallwch chi eu defnyddio yn y dyfodol oherwydd y byddwch wedi gosod y sylfaen ar gyfer perthynas posibl. Y broblem y mae gwerthwyr tocynnau rhan fwyaf o, Er, yw nad oes digon o amser yn y dydd i gadw'r Cylch gwerthiant yn mynd â phobl sydd fel petai'n t unrhyw ddiddordeb ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cadwch eich cyfrifiadur yn iach gyda chynghorion cyfrifiadur & Triciau

Mae gan bawb yn unig i gael cyfrifiadur y dyddiau hyn. Bywyd heb gyfrifiadur yn anhygoel. Yr wyf yn siŵr bod y rhai sy'n teimlo bod bywyd heb gyfrifiadur yn amhosibl. Bu amser pan fydd bwyd, dillad a lloches oedd yr unig angenrheidiau yr oedd dyn. Gwibio ymlaen i heddiw, ac mae gennym anghenraid arall eto i ychwanegu at y rhestr honno -- Ddweud helo wrth y cyfrifiadur cymdogaeth gyfeillgar. wrth gwrs, nawr bod gennych gyfrifiadur, Mae gennych i weithio ar hynny. Yn sicr, mu yno....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cyfrifiaduron côl adnewyddwyd- Uwchraddio neu brynu newydd?

Mae'n digwydd o leiaf unwaith ym mywyd pob llyfr nodiadau Mae'r cyfrifiadur yn arafu mewn perfformiad, a dim ond nid yw wedi cael y a fynd fod yn defnyddio i. Fel y rhan fwyaf o bobl, ydych yn rhedeg eich hoff rhaglen gwrth-firws(s) i wneud yn siŵr bod heb chwilod yn heintio eich system, a ydych yn rhedeg rhaglenni meddalwedd ysbïo i wneud yn siŵr nad yw y meddalwedd ysbïo yn gorlwytho eich adnoddau system hyd yn oed. I fynd â phethau gam ymhellach ydych yn clirio'r eitemau diangen allan o'r ddewislen cychwyn, wneud addasiadau bios a ge....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Wneud eich hun podlediad: Dod o hyd i eich pwnc

Os ydych wedi gwrando ar rai podlediadau efallai ydych wedi'i tharo gyda y syniad, "Hei, Bydd yr bet gallwn wneud hynny!" Podlediad eich hun yn ei wneud ddim yn galed, ond mae lle rhai pobl yn mynd yn sownd yn iawn ar y dechrau.... "Beth ddylai fod yn fy podlediad am?" Ceir dwy ffordd mae pobl fel arfer yn mynd ati i ddewis pwnc. Y ffordd gyntaf yw i ddewis rhywbeth ydych mewn gwirionedd yn eu caru -- rhywbeth yr ydych yn angerddol iawn am. Gall hyn wneud y podlediad sy'n braf i greu yn ogystal â....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Meddalwedd Windows CNC

Datblygu dan reolaeth cyfrifiadur rhifol (CNC) Llwybro, gan ddefnyddio cyfrifiaduron fforddiadwy wedi dechrau eisoes i chwyldroi pob agwedd ar y diwydiant gwaith coed. Wrth wneud hynny mae wedi creu cyfleoedd newydd i fusnesau bach a mawr yn ogystal ag ar gyfer crefftwyr unigol. CNC yn dechneg lle rheolir y mudiad Pennaeth llwybrydd gan gyfarwyddiadau gan gyfrifiadur. Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn dod o rhaglen gyfrifiadurol neu restr y defnyddiwr y mae allweddi i y CN....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i ddatrys eich problemau gofrestrfa

Wedi yr ystadegau diweddaraf yn dangos bod tua 92% cyfrifiaduron wedi ffeiliau llwgr a niweidiol o bosibl. Ar gyfartaledd, Bydd bron pob PC wedi am 130+ gwallau ar iddynt oherwydd Cofnodion cofrestrfa yn llwgr neu ar goll. Felly y cwestiwn yw,pryd a pham gofrestrfa problemau'n digwydd? Dda yn amlwg os yw eich system yn newydd, fel arfer ni fydd angen arnoch angen i effaith unrhyw newidiadau yn eich cofrestrfa oherwydd y ffaith bod dim rhaglenni newydd wedi'u gosod a'u dileu. Fodd bynnag, dros y p ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gwerthuso atebion CRM ar gyfer eich busnes

Weithiau yw ffactorau busnes pwysicaf yn cael eu hesgeuluso pan gwerthuso atebion CRM ar gyfer eich busnes. Yn rhy aml yn cael mor brysur yn ceisio gwneud ein busnes addas yn gynnyrch pan y dylem eu gwneud yn y cynnyrch addas ein busnes. Pan ydych yn gwybod yr amcanion eich busnes a dilynwch nhw llwyddiannus Dewiswch y meddalwedd CRM iawn. Mae hefyd yn hanfodol bod amcanion twf y busnes yn cael eu diffinio'n glir ac yn gryno. Mae angen i chi ystyried a diffinio w ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Rhyngwyneb digidol offeryn cerdd – Y Drindod MIDI

Swyddogol, Saif MIDI ar gyfer rhyngwyneb digidol offeryn cerddorol, ac fe'i dyfeisiwyd yn 1982. Y dyddiau hyn, Mae'n cyfeirio at dair elfen: 1. Cysylltydd corfforol rhwng offerynnau electronig a rhwng offerynnau electronig a rheolydd MIDI, fel arfer y bysellfwrdd. Mae y cysylltydd ar ffurf yn MIDI ac roedd MIDI allan jacks ffurflen y gall ceblau MIDI bet phlygio unrhyw offerynnau electronig (a synnu at faint o galedwedd cerddoriaeth allan heddiw yw MIDI youd....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Fformatau DVD – Mae angen i chi wybod y gwahaniaethau

Ceir amrywiaeth o wahanol fformatau sydd ar gael ar gyfer storio optegol cyfryngau digidol heddiw. Mae CD-ROM, HD DVD, Fformatau DVD-R a HD-DVD-RW sydd ar gael. Gall fod ychydig yn ddryslyd, Felly bydd angen i chi wybod beth yw'r gwahaniaethau rhwng y gwahanol fformatau. Pennir y manylebau ar gyfer fformatau cyfryngau optegol digidol gan grwpiau gwaith. Mae gweithgorau hyn yn cynnwys peirianwyr amrywiol sy'n cynrychioli cynhyrchwyr bod yn cynllunio i adeiladu a gwerthu....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Prynais fy gliniadur, Awr beth?

Chi yn unig sy'n prynu newydd, defnyddio, neu adnewyddwyd gliniadur ac yn barod i gael ei chanol pethau. Dim ond lle mae dechrau? Ymgyfarwyddo â nodweddion eich llyfr nodiadau Mae pob gliniadur nodweddion penodol yn seiliedig ar manufacurer, model, a blwyddyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod y pethau sylfaenol megis sut i "atal dros dro" eich gliniadur,(neu gael ei atal dros dro y tu allan i'r) - sut i addasu disgleirdeb a maint ac ati. Bydd hyn yn amser a dreulir wrth ichi barhau i ddefnyddio eich gliniadur yn dda. Yn achos y refur....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i bywiogi eich Myspace

heddiw, Mae'n debyg mae dim ond pawb Tudalen MySpace. Yn gyntaf, Mae'n ymddangos yn unig oedd y safle yn anelu tuag at blant yn eu harddegau, ond heddiw, Ceir llawer o oedolion yn rhwydd ar MySpace. P'un a ydych yn defnyddio MySpace fel ffordd o gadw mewn cysylltiad â ffrindiau, aelodau'r teulu, neu ar gyfer rhwydweithio at ddibenion, Mae pawb yn cytuno bod cael Tudalen proffil sydd wedi'u cynllunio'n dda yn hollbwysig i Creu'r Cysylltiadau MySpace gorau. Mae yna nifer o ffyrdd i jazz ar eich tudalen MySpace. Rhai o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cyfrifiaduron: Cynghorion ar gyfer adfer Data

Unrhyw adeg y mae eich gyriant caled damweiniau neu byddwch yn colli eich data, Bydd angen i chi droi at adfer data i adfer eich gwybodaeth yn gywir. Adfer data yn rhywbeth rhan fwyaf o ddefnyddwyr y cyfrifiadur yn gyfarwydd â, fel mwyafrif ohonom wedi gorfod troi at adfer data rywbryd yn amser y. Hyd yn oed yriannau caled yn dod yn well a gwell, maent yn dal i mecanyddol a bydd bob amser yn wynebu problemau. Y peth cyntaf i'w wneud, cyn unrhyw broblemau ddigwydd, yw bob amser yn ôl eich data. Os....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ydych chi am wneud eich safle yn broffidiol?

Elw yw prif darged, sef pob busnes. Mae llawer o gwestiynau i hybu eu gwerthiant a gorchfygu y we y rhai sy'n cynnal gwefan. Felly, gan rhagweld yr elw, llawer o ymholiadau am y lliwiau cywir i'w defnyddio, gosodiad, Mae cynnwys a hoffterau godi fyny yn eu meddyliau. I wneud eich gwefan yn broffidiol, Mae'n rhaid byddwch yn gytbwys cyfanswm â holl elfennau. Yma, Mae cydbwysedd cyfanswm yn cynnwys elfennau hanfodol chwe. Maent yn dylunio, Amcanion, Llwybro cyflym, Enw parth addas, Systematical a thechnoleg. Mae pan fydd un o'r elfennau yn ddiffygiol yn golygu ei fod yn anghyflawn. Bellach yn gadael inni fynd drwy'r holl elfennau hyn.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Prynu eich Telesgop Seryddiaeth yn gyntaf

Pan oeddem yn blant oedd yn dysgu yn aml y gallai yn dymuno ar y seren gyntaf a welsom yn awyr y nos. Ar ôl sydd am gwnaed ac os ydym yn credu yn galed ddigon ein dymuniad fyddai dod yn wir. Yn y pen draw, Rhoddodd ein ffantasïau plentyndod ffordd i ffaith fel y daethom yn fwy addysgedig. Oedd yr addysg hon yn cael ei gyflawni drwy ddosbarthiadau Seryddiaeth, archwilio gofod a dulliau addysgol eraill. Mae Seryddiaeth gair yn cynnwys dau air Groeg. Golyga y gair Groeg astro siâp seren neu....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

WHATS math gorau o CRM meddalwedd ar gyfer eich busnes

Rheoli'r berthynas â chwsmeriaid neu CRM Mae youre bwysig iawn llwyddiant eich busnes yn yr 21ain ganrif. Gwell y berthynas gyda eich meddalwedd CRM y haws fydd i gynnal eich busnes a chynyddu eich refeniw. Felly whats math gorau o CRM meddalwedd ar gyfer eich busnes? Ceir pedwar categori meddalwedd CRM eang. Gadael i wedi edrych ar bob pedwar. Oddi ar atebion silff y meddalwedd yno mae nifer o gwmnïau meddalwedd sy'n cynnig CRM meddalwedd applicat....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sbardunau gweinydd SQL

Mae'n ymgynghori dylunio cronfa ddata Efrog newydd New Jersey Custom rhaglennu datblygu we. Uchel o arbenigedd mewn Sybase Oracle gweinydd SQL Java C++ VB & .Technolegau NET hefyd arbenigo ar ymgynghori gweinydd cleient

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pwy fydd yn ennill y ras – Internet Explorer neu Firefox

Am y tro cyntaf mewn oes porwyr gwe, yr ydym yn gweld gweithredu go iawn tu ôl i'r porwr ac eithrio Internet Explorer. Mwyaf porwr hanes gallwn gofio, porwr rhyngrwyd mawr a dderbynnir yn eang oedd Internet Explorer.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Offeryn tynnu meddalwedd ysbïo hysbyswedd

Os ydych am gael pleser barhaol ar-lein dylech gael rhyw fath o adnodd tynnu meddalwedd ysbïo hysbyswedd diogelu eich cyfrifiadur rhag hysbyswedd, meddalwedd ysbïo, cnafon, dialers a mwydod. Mae'r we yn darparu mwy bygythiadau i y porwr diniwed ar sail ddyddiol na'r defnyddiwr ymlaen llaw, a dyna pam y dylai chi amddiffyn eich hun rhag lladrad hunaniaeth neu gan unrhyw un arall yn llythyrau twyllodrus a gall gael ei achosi gan maleisus hysbyswedd neu feddalwedd ysbïo. Y peth cyntaf y dylai unrhyw un ar-lein yn ei wneud, Mae cael pr gwrth-firws ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Tynnu meddalwedd ysbïo

Efallai eich bod wedi prynu cyfrifiadur modern, eto ei fod yn rhedeg mor araf fel bod gennych fynd ar drywydd rhywbeth i'w ddarllen tra byddwch yn aros am ei cysylltu i'r rhyngrwyd. Efallai y bydd angen tynnu meddalwedd ysbïo ar gyfer eich cyfrifiadur, a yw mae'n debyg yn ymyrryd â gan ffynhonnell allanol. Problemau eraill, fel gwall aml achosir negeseuon a bygythiadau gan meddalwedd ysbïo, a tynnu meddalwedd ysbïo yn hanfodol i atal y canlynol:

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dangosydd Ffontiau uwch – Lifer sy'n cryfhau eich ymdrech creadigol

Nid yw dewis ffontiau sydd ar gael yn cyfyngedig hwy i rhestr naid druenus, Bellach cynhelir gyda rhestr sgrin lawn. Gallwch weld y samplau y ffont dan sylw - Er enghraifft, "Enw'r cwmni" mewn unrhyw lliw, arddull a maint y ffont. Nid yw'n rhestr ffontiau ar gael i'w gweld yn gyfyngedig i ffontiau gosod dim ond, Gallwch hefyd weld y ffontiau sydd wedi'u rhagosod nid o unrhyw ffolder ac unrhyw ddisg.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cardiau cadarn sy'n cefnogi Midi a sain ddigidol

Mae mwy nag un rheswm pam y gallai am cerdyn sain a fydd yn cefnogi ffeiliau MIDI a ffeiliau sain digidol megis tonnau neu MP3. Efallai yr hoffech gofnodi eich ffeiliau MIDI ar fformat y gall chwarae ar offer galluogi di MIDI (Efallai ichi gael gwallt gwyllt a phenderfynu i e-bost eich campwaith rhamantaidd i eich gariad fel y gall hi ei chwarae ar ei gyfrifiadur neu ei drosglwyddo i CD). Neu efallai y byddwch am ychwanegu geiriau at eich cyfansoddiad MIDI (HWN YN DDIGWYDDIAD ANGHYFFREDIN, Ni all MIDI yn creu sain ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ble i ddod o hyd i sesiynau tiwtorial Photoshop CS2

Felly beth allwch chi ei wneud gyda CS2? I ddechrau, nifer. Os ydych yn gwybod sut. Ond os ydych yn meddwl masgio yw'r hyn yr ydych yn ei wneud ar Galan Gaeaf neu os oes gennych unrhyw syniad pa rhyngwynebau, angen help arnoch. Pam na geisio dysgu CS2 Photoshop drwy sesiynau tiwtorial? Mae'n debyg mai yn y ffordd orau i wneud hynny oherwydd eich bod yn defnyddio'r meddalwedd ar yr un pryd. Dyma rai adnoddau gwych i helpu i chi ddechrau ar eich sesiynau tiwtorial CS2 Photoshop: Cyfrifiadur-Software.com-hyfforddiant arall y safle sy'n cynnig ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Awgrymiadau a chynghorion am feddalwedd CRM

Ag felly llawer yn sôn am feddalwedd CRM y gall ei fod ychydig yn llethol ceisio pennu whats gorau ar gyfer eich busnes. Yn achos youre yn gyfarwydd â CRM y saif ar gyfer meddalwedd rheoli cydberthnasau â chwsmeriaid sydd wedi dod yn elfen bwysig iawn i unrhyw fusnes sy'n delio â chwsmeriaid. Mewn gwirionedd mewn blynyddoedd diweddar gan ddefnyddio CRM meddalwedd fu'r ffactor gwahaniaethol rhwng busnesau sy'n dangos cynnydd yn elw a'r rhai sy'n dal yno yn unig. Ond mae llawer o dif...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Rhyngwynebau MIDI

Felly rwyf wedi eich clywed am MIDI ac yn awyddus i sefydlu stiwdio cartref eich hun MIDI? Mewn gwirionedd y gallwch wneud hynny ar gyfer ychydig o ddoleri cannoedd o dybio eich hun eisoes cyfrifiadur gweddus. Mewn gwirionedd gellir stiwdio gartref yn costio llawer mwy na hynny, ond ychydig gannoedd o ddoleri dylai gymryd gofal o'r pethau sylfaenol i chi. Ond rhybuddiodd fod, Os byddwch yn dal twymyn MIDI fel fel y mae llawer wedi, youre parhaus tebygol yn gwario llawer mwy o arian, hyd yn oed at y pwynt gwerthu eich oergell (neu eich arennau) i gael arian i....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Y safon Midi cyffredinol ar gyfer y parlysu egin-cerddor

Un o'r problemau a wynebir gan unwaith eisiau to-be MIDI cerddorion oedd bod bodau dynol yn darllen nodiadau cerddorol wahanol na modiwlau sain MIDI. I orsymleiddio, Rydym yn defnyddio llythrennau i gynrychioli pob nodyn (C sharp yn y pedwerydd un, Er enghraifft), a Mae modiwlau sain MIDI yn defnyddio rhifau. Ers MIDI mwyaf y gall modiwlau gadarn chwarae hyd at 128 Nodiadau, Bydd modiwl sain MIDI yn nifer o 0 i 127. Cododd y problemau pan ddechreuodd gweithgynhyrchwyr gwahanol gan ddefnyddio rhifau gwahanol i gyfateb â differ....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dylech fynd digidol?

Mae ffotograffiaeth digidol nid yn unig yn golygu cael lluniau ar unwaith, ond hefyd rhannu'n hawdd ac yn rhad gyda rhwydwaith enfawr o bobl. Fodd bynnag, draddodiadol y ffotograffiaeth ddigidol yn golygu cheapening y gelfyddyd time-honored ffotograffiaeth. Beth yw manteision ac anfanteision o ffotograffiaeth ddigidol, a sut mae traddodiadol a ffotograffiaeth ddigidol yn wahanol? Sut y cesglir y ddelwedd yw'r gwahaniaeth rhwng ffotograffiaeth digidol a thraddodiadol. Ffotograffiaeth ddigidol camerâu Deddf....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Prynwr ’ s canllaw i systemau theatr cartref

Theatr cartref eich hun yn rhywbeth ar gyfer eich teulu cyfan i fwynhau. Dyma'r rheswm y dylid cynnwys y teulu cyfan i brynu system theatr gartref newydd. Siopa ar gyfer system newydd gall fod yn hwyl i'r teulu cyfan oherwydd eich bod yn mynd i lawer o siopau gwahanol a gwrando ar a chwarae gyda nifer o systemau gwahanol hyd nes y byddwch yn canfod yr un sy'n iawn i bawb, enwedig Dad. Wrth siopa ar gyfer system theatr gartref, rhan fwyaf o bobl gael llethu....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Paru Telesgop Eyepiece Lens ar gyfer gwylio uchaf

Mae'r rhan fwyaf o ansawdd telesgopau yn gofyn am ddefnyddio eyepiece fel rhan o'r pŵer chwyddo y Telesgop. Os oes gennych Telesgop â eyepiece sengl, byddwch yn dymuno ymchwilio i ddefnyddio un neu ddau o rai gwahanol at ddibenion gwahanol. Mae y Telesgop eyepiece hwn fantais y rhai nad oes eyepiece cyfnewidiol. Mae y eyepiece yn chwarae rhan fawr yn y pŵer chwyddo o Telesgop eyepiece. Er mwyn cyfrifo beth fyddai y ffactor chwyddo gyda ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

IPod fel y chwaraewr Mp4 Mp3 mwyaf poblogaidd

Dyma mp3 / chwaraewr MP4 y mae cariadon cerddoriaeth yn cydnabod mwyaf yn y cyfnod modern. Seiliedig ar U.S. afal, un ymhlith y cynhyrchwyr mwyaf o gyfrifiaduron, llyfrau nodiadau a meddalwedd a chaledwedd cyfrifiadurol, Cyflwynwyd iPod yn 2001 gyda model sengl ar gyfer y farchnad ryngwladol cerddoriaeth. Cadw afal ar gyflwyno iPods newydd ar gyfer pob cenhedlaeth. Y diweddaraf yw iPod 5G. Hefyd daeth afal gyda dau amrywiolyn gwahanol: iPod Shuffle (heb arddangos digidol), iPod Nano (fac....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dylech weithredu! nawr?

Eich busnes yn brysur. Ydych chi'n poeni am derfynau amser ar goll a ydych yn gwneud eich gorau i aros ar ben bob ychydig o fanylion. DEDDF! nawr. DEDDF! Crëwyd ar gyfer holl anghenion rheoli perthynas eich cwsmeriaid. Fe'i cynlluniwyd i gadw eich busnes a drefnir fel y gallai dyfu a ffynnu a mwynhau mwy o refeniw. Mewn gwirionedd mae swydd wych o hynny y bu y #1 gwerthu Rheolwr Cyswllt a chwsmeriaid yn y byd am amser hir iawn. DEDDF! Nid yw o ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gefn â ' ffeiliau yn gywir

Ledled y byd o gyfrifiaduron, Dim ond ei rhyfeddol yn unig faint o bobl sy'n teimlo'n ofnus i farwolaeth o golli eu data. Rhan fwyaf o'r rhai sydd yn ofnus, Peidiwch â rhoi ail i gefn eu data eu. Hyd yn oed er y gall meddwl fod yr un peth, rhan fwyaf o bobl yn poeni mwy am golli eu data nag mewn gwirionedd yn ei gefnogi - a gall fod yn gwymp wyneb trychineb. Gwneir y broses gwneud copi wrth gefn o ffeiliau gan ddefnyddio gweinyddion, disgiau hyblyg, CD, DVD, allanol ha....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Llawer o ddefnyddiau ar gyfer Telesgop darganfod

Mae'n fwy na thebyg wedi bod ers y gallai pobl yn troi eu hwynebau at y nefoedd a meddwl tybed beth sydd yno, maent wedi. Ragwelwyd y sêr hir ar, mewn chwedlau a straeon, a rhan fawr o ddiwylliant mewn llawer o hanesion a llawer o bobloedd. Gyda dyfodiad technoleg, a gyda phethau fel y Telesgop darganfod, Rydym yn canfod bod yn sydyn yn gallu gweld y pethau hynny nid ydym erioed wedi gallu gweld cyn, a gwneud pethau gyda'r wybodaeth hon ein bod yn h ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Manteision ac anfanteision meddalwedd CRM o bell

Mae busnesau clyfar yn troi at meddalwedd rheoli cysylltiadau cwsmeriaid am eu busnes ac mae llawer yn dewis meddalwedd CRM o bell oherwydd ei mor gyfleus. Fel llawer o e-fasnach cynhyrchion eraill ar y farchnad hefyd, ceir sawl gwahanol CRM pecynnau meddalwedd sydd ar gael i ddewis o. Yn allweddol, yn dod o hyd i un cywir ar gyfer eich busnes. Ystod prisiau o cyn lleied â $0 Ydy hynny'n iawn sero o ddoleri i filoedd o ddoleri mae'n dibynnu ar ba mor gymhleth a w ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gofynion Camera ffotograffiaeth ddigidol

Os yr ydych yn mentro i ffotograffiaeth ddigidol, ydych yn mynd i angen camera. Mae cyflymder yn ystyriaeth allweddol wrth ddewis camera digidol. Oherwydd mae camerâu digidol yn angen amser i drosglwyddo y ddelwedd at eich cyfryngau storio, Mae'n fater pwysig. Cyfeirir at hyn fel 'oediad caead' gan y blaid ffotograffiaeth. Gyda ffotograffiaeth agored, Gall oedi tri-ail caead olygu'r gwahaniaeth rhwng cymryd blah, Llun cyffredin, neu gasglu eich plentyn gyda grin perffaith.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gwasanaethau ffôn Cell rhyngwladol

Os ydych chi'n un sy'n gwneud llawer o teithio rhyngwladol, yna byddwch yn awyddus eich cleientiaid i allu cyrraedd chi o lle bynnag y bo'n bosibl yn y byd. Ond beth yw rhai o'r opsiynau gennych pan ddaw i gynnal eich lefel gyfredol o gell ffôn (cell ffôn) gwasanaethau ledled y byd? A oes gennych i brynu cynllun newydd? A oes gennych i dalu cyfraddau warthus? Unig beth sydd ar gael? yn gyntaf oll, y wlad lle rydych chi'n byw yn bwysig iawn pan ddaw i internation....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global
1 / 691234567...203040...Para»WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global
GVMG - Rhestr Gwlad Cyhoeddi : Gadewch i ni rannu'r erthygl â chi o gwmpas y We Fyd-eang

Afghanistan | Affrica | Albania | Algeria | andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | armenia | Awstralia | Awstria | Azerbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | Canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsiec | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominica | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecuador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | Ffrainc | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(DU) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Honduras | Hong Kong | Hwngari | Gwlad yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | iwerddon | Israel | Yr Eidal | Arfordir Ifori | Jamaica | Siapan | Iorddonen | Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | libya | Liechtenstein | lithuania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | malta | Marshall | Martinique | Mauritania | mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | mongolia | montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | nicaragua | niger | nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(DU) | Norwy | Oman | Pacistan | Palau | Tiriogaeth Palesteina | Panama | Papwa Gini Newydd | Paraguay | Periw | Ynysoedd y Philipinos | Gwlad Pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | aduniad | Romania | Rwsia | Rwanda | Saint Lucia | Samoa | San Marino | Sao Tome a Principe | Saudi Arabia | sénégal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapôr | Slofacia | slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Korea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Swrinam | Swaziland | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Gwlad Thai | Togo | Tonga | Trinidad a Tobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Twfalw | U.S.A | uganda | DU | Wcráin | Emiradau Arabaidd Unedig | Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(U.S.A) | Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu | Fatican | Feneswela | Bolivar Venezuela | Vietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Zimbabwe | GDI | Global Parthau Rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr GDI Cofrestru Iaith - Canllaw Setup Iaith Cyfrif GDI | Freedom.WS | WEBSITE.WS | .WS Parth | .WS Parth Affiliate | Dot-ws swigen | swigen dot-com | Dot-ws ffyniant | ffyniant dot-com | Incwm ar gyfer Bywyd | Gwefan GDI Ddaear | Gwefan Ddaear Byd-eang | Gwefan Erthyglau Byd-eang |

galw heibio llygad Bi Mato