Cyfrifiaduron: Ble i fynd am adfer Data

Mae holl berchnogion cyfrifiadur allan yn gwybod y gall yriannau caled ac mae'n debyg bydd methu rywbryd yn amser. Er bod yriannau caled yn cael eu hadeiladu i bara ac yn gwrthsefyll llawer o bethau, damweiniau yn rhywbeth y ddim gyriannau caled ymdrin â dda. Er bod colli data yn rhywbeth i'w ddisgwyl - Mae adfer data yn sicrhau bod nad yw eich gyriant caled yn methu chi pan mae ei angen fwyaf. Eich gyriant caled yn bwysig iawn. Mae yn storio eich data a'ch ffeiliau i gyd, ac yn cadw eich impor i gyd....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pa mor ddiogel yw eich cyfrifiadur cartref

Sicrhau diogelwch a diogelwch o eich cyfrifiadur cartref gyda poblogrwydd a'r ddibyniaeth ar y rhyngrwyd gan boblogaeth y byd cyfan, bron, yn sydyn mae llawer o bethau gallwch wneud a gwybod gyda llythrennol un cliciwch y llygoden. Prynu pethau y dyddiau hyn nad yw'n ei gwneud yn ofynnol i chi fynd i'r siop neu storio; Gallwch brynu eitemau ar-lein. Gellir nawr cyflawni ymchwilio ar gyfer gwahanol ddarnau o wybodaeth drwy'r rhyngrwyd. Fodd bynnag, Mae t realiti anffodus ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ymgorffori A 3270 Emulator tu mewn cyfres cais gwasanaeth cwsmeriaid sy'n seiliedig ar y bwrdd gwaith

Mawr, Mae cwmnïau yswiriant risg andwyol yn defnyddio pasbort i integreiddio ceisiadau prif gyfrifiadur IBM profedig ar diogel, cwmnïau yswiriant mwyaf mawr llwyfan cost effeithiol, Mae banciau a sefydliadau gwasanaethau ariannol yn parhau i ddibynnu ar geisiadau prif gyfrifiadur IBM i redeg eu busnes. Wrth wneud hynny, i lawer, y defnydd o 3270 efelychu terfynol fel dull o gael gafael ar ceisiadau etifeddiaeth profedig yn dal i fod yn ofyniad. Nodwedd rheoli terfynell Integr lletyol pasbort Zephyrs....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cyfrifiaduron: Colli eich meddwl gyda adfer Data

Ar gyfer bron holl ddefnyddwyr y cyfrifiadur, Gall fod yn brofiad trawmatig iawn yn colli data. Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur ar gyfer busnes neu faterion pwysig eraill, Gall fod yn llawn straen ac yn drawmatig iawn i golli popeth yr ydych wedi gweithio'n misoedd, ac o bosibl hyd yn oed flynyddoedd i adeiladu. Er efallai wrth gefn o'ch data ar sail achlysurol, Bydd dal angen i chi wirio y copi wrth gefn i wneud yn siŵr bod popeth yn gweithio. Gall dim yn waeth na rhywbeth wrth gefn, Dim ond i ganfod mis yn hwyr....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i gyflymu eich cyfrifiadur yn hawdd

Dyma'r oedran o hunanfoddhad. Gall pobl yn anfon post at ei gilydd ar unwaith, gweld a siarad â phobl ledled y byd, a hefyd yn talu am unrhyw beth bron gyda dim aros ar bob. Fel arfer gallwch gael y canlyniadau ar unwaith rydych chi am, gan fod cyfrifiaduron yn dod yn fwy a mwy pwerus bob dydd. Fodd bynnag, dros amser bydd cyfrifiadur yn dechrau rhedeg yn arafach a arafach oni bai y cyflawnir rhai gweithgareddau cynnal a chadw i gyflymu'r hyd y cyfrifiadur. Ychydig o gamau gweithredu y gallwch ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

un tro

Unwaith yr oedd adeg, Efallai na fydd rhy bell yn ôl, lle nad oedd yr holl foethau technolegol sydd gennym heddiw. Unig a meddwl am gwrando ar gerddoriaeth ar chwaraewr cerddoriaeth digidol symudol hoffi afal iPod Nano yn syml, chwerthinllyd. Graffeg anhygoel o system gêm fideo cartref fel yr Xbox 360 Dim ond yn bodoli mewn breuddwydion a dychymyg. A gallai sydd wedi dychmygu yn swmpus, camera fideo gosod ar ysgwydd droi yn fach iawn, llaw camcorder fideo digidol? Yr ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Adolygiad Camera digidol

Ceir modelau cynifer o gamerâu digidol sydd ar gael yn y farchnad heddiw, bod yn dod yn dasg anodd braidd i ddewis prynu gorau ymysg cynifer o opsiynau. Efallai y dylid cymryd camau ychydig i ystyriaeth wrth ddewis y camera iawn. Bydd y camera ar gyfer defnydd bob dydd, neu dim ond ar gyfer achlysuron arbennig fel penblwyddi, aduniadau teuluol, ac ati. Bydd y pris y camera yn gwneud llawer o wahaniaeth ar y boced? Gan dybio nid yw pris hwnnw yn fater, Dylai un ddewis gwybod dda....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ffôn cell mewn poced bob

Ffonau symudol (cell ffôn) neu a ffonau symudol wedi cael effaith fawr ar y ffordd yr ydym yn arwain ein bywydau. Yn y byd heddiw, lle mae newid yn unig cyson, Mae ffonau symudol wedi'u huwchraddio gyda llawer o nodweddion technolegol newydd. Bu twf aruthrol yn y defnydd o ffonau symudol ledled y byd ac erbyn hyn mae bron unrhyw un gell ffôn personol. Hyn a ddechreuodd yn 1960au fel offer cyfathrebu radio swmpus i'w ddefnyddio ar adeg rhyfel, Mae bellach yn poc bach....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Mwyngloddiau aur awtomatiaeth gwerthu meddalwedd

Mae meddalwedd mwyngloddiau aur wedi ennill enw da am ddarparu meddalwedd awtomatiaeth gwerthiant ansawdd ond mae hefyd wedi penderfynu ar y farchnad Ganolfan Cyswllt. Y 32 fersiwn ychydig yn y meddalwedd rheoli cyswllt hwn ar gael yn rhwydd. Dyma'r cynnyrch sydd nid yn unig awtomeiddio'r eich adran gwerthu ond ydych yn cynnig pob math o offer megis adroddiad ysgrifenedig galluoedd â gwiriwr sillafu a siartiau trefniadaeth graffigol. Ydych yn mynd i bwysleisio iddynt gyda'r adroddiad hwn chwarter! Als chi....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Nodweddion cell ffôn

Nid yw'n teclyn 21ain ganrif. Fe'i datblygwyd yn 1947 ar ffurf ffôn symudol car. Y cysyniad o ffôn poced (cell ffôn) Cynhyrchwyd gan labordai cloch gyda chaniatâd FCC (Comisiwn cyfathrebu ffederal), ac roedd popeth i'w wneud gyda darlledu ac anfon neges radio neu deledu dros donnau'r awyr. Ond roedd yn wyddonydd, a roddodd ffurf newydd y ddyfais. Dr Martin Cooper, cyn reolwr cyffredinol yn Motorola, gwneud y ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ydych chi angen rhaglen amgryptio ffeil?

Fel y byd yn dod yn fwy datblygedig bob dydd, Mae hefyd yn ymddangos i dyfu yn llai ac yn llai diogel. Wedi creu lleoliadau rhithwir newydd hefyd yn hwyluso'r ffordd i ymddangosiad o leoedd lle gall pobl fod yn ddioddefwyr o weithgarwch troseddol megis Lladrad Twyll a hunaniaeth. Yn y byd go iawn, Mae pobl o statws uchel y gwasanaeth bodyguards a lluoedd diogelwch. Byddai mesurau amddiffynnol o'r fath hefyd yn fuddiol ar gyfer y byd o ddata? Mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu bod diogelwch data yn rhywbeth hynn....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Beth i'w wneud os yw eich ffôn Cell golli neu ei ddwyn?

Ceir sefyllfaoedd lle cawn weithiau yn, bod yn teimlo'n ddiymadferth yn hytrach neu heb wybod yn union beth i'w wneud neu ble i fynd am gymorth. Cael ffôn cell personol (cell ffôn) colli neu eu dwyn gallai fod yn un o'r sefyllfaoedd hyn. Mewn achosion fel hyn gall yr awgrymiadau canlynol fod o leiaf i leihau problemau posibl gallech redeg i rai. 1 - Dylech ofalu eich ffôn cell (cell ffôn) fel pe bai'n eich waled bersonol. Y ffordd orau o osgoi b ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Firysau cyfrifiadurol a delw iddynt

Yn yr oes fodern hon wybodaeth, Mae cyfrifiaduron yn hanfodion mewn bywyd. P'un a ydym yn eu defnyddio ar gyfer swyddogaethau syml megis teipio adroddiadau ein gwaith cartref a busnes, hyd at ddeddfau fwy pwysig fel cyfarfodydd busnes ar-lein a thrafodion, Ni all neb wadu bod cyfrifiaduron yn rhan fawr yn ein bywydau bob dydd. Defnyddio cyfrifiadur, enwedig y rhyngrwyd, Gall un dasg y hyd yn oed deg oed yn cael ei wneud ar y cyfnod penodol hwn yn amser. Gyda'r cynnydd cynyddol o boblogrwydd a dibyniaeth o ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pam y mae eich cwmni yn angen meddalwedd CRM

Yn ein byd modern busnes yn hynod gystadleuol ac ei bod yn bwysig eich bod yn ymyl y. Mae hynny'n golygu bod arnoch angen strategaeth fusnes difrifol a CRM yn hanfodol i lwyddiant eich. Mae llwyddiant y gwerthiant yn dechrau gyda yr ymchwiliad gan gwsmer posibl ac mae'n tyfu i berthynas cwmni cwsmeriaid sy'n parhau i dyfu gyda ar ôl marchnata gwerthiannau i barhau i gadw y cwsmer hwnnw. Ceir tair prif elfen yn strategaeth fusnes CRM: 1. CRM gweithredol yw desi....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dyfais Hobbyist y gallai hawlio ffortiwn

Gall synwyryddion metel o bob math ei alw'n fel dyfais ar gyfer fel hobi naill ai tir yn (Parciau, traethau, Glannau, a hyd yn oed mewn refferendwm bleachers), neu ddyfroedd cefnfor. Anaml byddai helwyr o bob math yn gosod i olrhain ar y tir, neu i fferi ar Môr heb y ddyfais hon. Gall hyn fel hobi neu adventurers ei chael yn fuddiol iawn nid o ran defnyddio'r ddyfais hon i mewn gwirionedd yn disgwyl cael helfa fel yr Archesgob Caergaint a helwyr tanddwr môr fearer a môr-ladron, ond mae'n rhoi llawer o ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gwasanaethau VoIP – Y don y dyfodol?

Wedi defnyddio cyfrifiadur i'r galw wedi dod ymhell yn y blynyddoedd diwethaf. Mwyach yn eich clymu wrth eich cyfrifiadur er mwyn derbyn neu wneud galwadau ffôn. Gwasanaethau VOIP newydd yn ei gwneud yn bosibl ar gyfer eich ffonau rheolaidd i alw linellau tir neu ffonau symudol hyd yn oed drwy eich cysylltiad rhyngrwyd. Yn swnio'n rhyfedd? Dda, gyda unrhyw dechnoleg newydd yn gyntaf. Felly, Os ydych am gymryd yr amser i ddysgu am y datblygiad newydd hwn. Saif VOIP gyfer llais dros Protocol Rhyngrwyd....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Barod i wneud llun driciau hud? Ddysgu Adobe Photoshop 7

Adobe Photoshop 7 yn sicr wedi bod yn un o gatalyddion mwyaf effeithiol yn y cyfryngau, adloniant a diwylliant poblogaidd. Nid yw'n syndod pobl yn tyrru i ddysgu sut i ddefnyddio. Mae adobe eisoes wedi rhyddhau nifer o fersiynau uwch o Photoshop (y diweddaraf yn CS3) ond Photoshop 7 yn dal yn boblogaidd gyda llawer o ddefnyddwyr. Nid yw hwn 'hen fersiwn' o Photoshop wedi y pethau ychwanegol y datganiadau newydd ond gall ei gicio dal i fyny rhai llwch hud tylwyth teg. Dyma rai adnoddau ar-lein i helpu i ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Mae pethau i edrych i mewn Car lloeren System teledu

Os youre a chwilio am system a fydd yn galluogi i wylio'r teledu lloeren yn eich car chi, yr ydych yn un o'r cannoedd o bobl sydd wrth eu bodd yn mwyhau eu pleser gyrru gyda sioeau gorau ar y teledu heddiw. Fel setiau teledu lloeren traddodiadol dan do, Mae teledu lloeren car yn ei gwneud yn ofynnol i antena addas (math o Gaerffili'n ar gyfer cerbydau), rheoli o bell a derbynnydd ar y llawr. Gallwch hefyd brynu ategolion TV lloeren car amrywiol, megis sgrin fideo yn y car os....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ar gynnal, Papurau wal, A cetris

Felly beth yw dibrofiad? yn wonderland rhyfeddol hwn o gyfrifiaduron? Tra ar yr un llaw, Ymddengys bod plant bach yn dod allan o groth ei fam, lluoedd arfog yn dda gyda gwybodaeth am dechnegau datblygedig ar-lein, Old-timers yn hoffi imi ei chael yn anodd deall y cysyniadau sylfaenol. Er enghraifft yn cymryd fy trafferthion gyda cetrisen inkjet. dywedwch wrthyf fi, Nid yw rhesymegol y dylai argraffydd yn costio llawer mwy na ei tenantiaeth sicr. Er enghraifft, byddech yn disgwyl bag sugnydd llwch i fod yn llawer mwy costus t ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pwysigrwydd C mewn CRM

Nod CRM yw i wella twf tymor hir a wrth gwrs proffidioldeb drwy gael dealltwriaeth llawer mwy rhagorach o ymddygiad defnyddwyr. Ac er y saif CRM ar gyfer rheoli cysylltiadau cwsmeriaid nid oes unrhyw amheuaeth bod y C mewn CRM yn llawer mwy pwysig ar gyfer ei holl mewn gwirionedd am y cwsmer! Mae gormod o lawer o gwmnïau yn gwneud y camgymeriad o ddefnyddio CRM i ganolbwyntio ar rheoli caffael cwsmeriaid sy'n golygu symud cwsmeriaid presennol a rhai posibl trwy y m ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Mae ffonau symudol a eu Sms arwain at dyddio metamorffosis

Oni buoch yn ymwybodol o'r datblygiadau yn y byd go iawn, heb ddyfais symudol, byddech yn ôl pob tebyg wedi clywed y tymor SMS. Mae hefyd yn referrred i fel "negeseuon testun." Daeth y dicter yn yr 21ain ganrif fel yn ddyfais symudol defnyddiwr drwy'r amser yn ceisio dod o hyd i bethau newydd i wneud gyda eu ffonau symudol. Heddiw yr ydym yn byw mewn byd goryrru ac mae mwy a mwy o bobl yn troi at negeseuon testun fel ffordd o ymwneud â 'n gilydd. Nid yw y byd dyddio yn eithriad. Gyda y ar....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Mae cysylltiadau hawdd rhoi teledu lloeren ar eich cyfrifiadur

Ar gyfer y rheini a fyddai'n hoffi teledu ail yn eu cartref, ond maent yn amharod i wario'r arian, Gallwch ystyried gwylio'r teledu lloeren ar eich cyfrifiadur. Er na fydd gwybodaeth helaeth o gyfrifiaduron a lloerennau, Mae'n cymryd darnau mwy cwpl o caledwedd. Tra yn rhai cwmnïau yn hysbysebu hynny gyda'r cyfrifiadur a cysylltiad rhyngrwyd, ynghyd â eu meddalwedd sydd ar gael am ffi dim ond unwaith, Gall person ddechrau derbyn sioeau teledu ar eu cyfrifiadur unwaith t ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Elwa i'r eithaf ar eich llaw a gynhaliwyd chwyddhaol Lens

Mae'n gyffredin i jewelers, crefftwyr a rheolwyr ansawdd i ddefnyddio'r chwyddwydr i ehangu'r ymddangosiad gwrthrych eu bod wrthi'n dadansoddi. Yn y cartref, pobl â ger anawsterau gweledigaeth yn gallu gwella eu gweledigaeth gyda'r Chwyddwr. Gyda hyn, Bydd y testun ar y dudalen yn ymddangos yn fwy, ac felly yn haws ei ddarllen. Tra mae chwyddwydrau yn gweithio'n dda, goleuadau Chwyddwr llaw yn ddefnyddiol i oleuni digonol prosiect ar gwrthrych am fwy o eglurder. mewn ffaith, â li mwy ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Siopa ar gyfer y cyfrifiadur llyfr nodiadau rhad.

Gellir cael cyfrifiaduron nodlyfr rhad da iawn drwy wneud eich ymchwil systematig cyn mynd i brynu un. Manylebau rydych chi am i'ch cyfrifiadur llyfr nodiadau rhad yn y rhestr yn gwneud. Mynd throufgh y rhestr drylwyr, dileu eitemau hynny ydych angen nid realy. Os ydych chi'n chwilio am gyfrifiadur nodiadur rhad, Ceir ychydig o faterion i fod yn ymwybodol o fel nad ydych yn torri corneli ar ansawdd. Mae cyfrifiaduron wedi tyfu i fod mor gyffredin yn ein bywydau ni'n o ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dosbarthiadau ffotograffiaeth ddigidol

Nid oes unrhyw un sy'n awyddus i ddysgu sut i fod yn ffotograffydd rhaid i ymrestru am flynyddoedd lawer i gael gradd. Colegau sy'n cynnig hyn fel un o'r pynciau y gall y myfyriwr gymryd fel dewisol. Gallwch dal i ddysgu sut i fod yn ffotograffydd yn absennol o'r ysgol am flynyddoedd lawer? Yr ateb yw Ie. Yr unig beth angenrheidiol yw eich ymroddiad i ddysgu oddi wrth y technegau priodol a'r camera i gymryd rhai ergydion. Peidiwch â rhai myfyrwyr yn gorfod mynd i gampws mwyach. Yn s ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Roedd mercwri awtomataidd profion

Gall profion awtomataidd cysondeb a ellir eu hailadrodd yn cael eu hailadrodd drosodd a throsodd a bydd bob amser yn perfformio y prawf yn union fel y cofnodwyd. Caiff y profion eu storio fel trywydd archwilio awtomataidd sgriptiau a canlyniadau'r profion yn cael eu storio ar gyfer pob gweithrediad y profion a darparu trywydd archwilio llawn o'r holl brofion yn cyflawni. Mae datblygu gwell prawf sylw fel y pecyn prawf, mwy & Gellir ychwanegu mwy o brofion ac fel gweithredu'r amser yn llawer cyflymach na phrofi llawlyfr a llai o adnoddau, gellir profi mwy com

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Meddalwedd ysbïo a ei atafaelu

Meddalwedd ysbïo, Mae'n bron rhaglenni meddalwedd anweledig sy'n casglu ac yn trosglwyddo personol neu byddai'n bwysig data a ffeiliau heb sylwi. Gallai trosglwyddo data gael eu defnyddio ar gyfer chwalu hyd eich credyd byddai'n neu gallai taro'n galed i ei elw. Mae meddalwedd ysbïo hefyd yn cripples eich cyfrifiadur a araf eich cyfrifiadur i cropian Mae hyn oherwydd y ffordd ei hun yn gosod a ffurfweddu i ddechrau pryd bynnag y mae eich esgidiau ar system eich cyfrifiadur a rhedeg bob amser.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

EMR atebion yn eich gwasanaeth

Mae systemau EMR mwyaf newydd yn caniatáu i chi aros ar y blaen a rhoi eich cleientiaid y sylw ac Ymddiriedolaeth y mae angen iddynt fod yn hyderus yn eich.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Meddalwedd o bell

Rhaglenni mynediad o bell yn usefull ac effeithlon mewn cymaint o ffyrdd. Prif ffocws y dechnoleg hon yw bôn wneud Swyddfa hygyrch o unrhyw le y mae cysylltiad rhyngrwyd.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Teithio meddalwedd Asiantaeth sut mae'n melys?

Teithio, Gall teithio hamdden yn enwedig fod yn fusnes anwadal. Dim ond meddalwedd eich asiantaeth teithio yw cystal ag archebu diwethaf eich cleientiaid a'r ffordd y mae'r yn teimlo am eu taith. Gwell y meddalwedd asiant teithio, y mwy o amser ac amynedd Mae gan eich asiantau teithio i wrando ar eu cwsmeriaid, deall eu hanghenion a chau gwerthu!

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Meddalwedd llain ar-lein – I fyny, I fyny & I ffwrdd

Er bod gan dwristiaid gweledigaethau o hyd, hyd ac i ffwrdd, Mae asiantaethau teithio eu llygaid ar y llinell waelod a sut ar-lein y gall meddalwedd llain yn cynyddu elw. Gall meddalwedd llain ar-lein yn gwneud y gwahaniaeth mewn twf Asiantaeth teithio neu wrthod.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cyflwyno meddalwedd: Llwytho i lawr a mwynhau!

Delweddau deniadol a disgrifiadau blasus yn peidio ag ystyried da fel nad yw pob un ohonynt yn faterion o fraint. Os ydych chi'n ymddiried llwyr sylwadau disgrifiadau a defnyddwyr cynnyrch gallwch brynu meddalwedd gan gymryd y risg o siom, oherwydd efallai nad yw pob gwir yn mynegi mewn geiriau, Er bod geiriau yn gallu mynegi popeth! Gwyr jongleurs geiriau fel fêl cyn fy llygaid yn swnio'n rhamantus iawn ond nid yw'n berthnasol wrth sôn am fuddsoddiadau. Yn anffodus ond wi....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Newydd at hapchwarae, popeth mae angen i chi wybod am safleoedd hapchwarae fflach

Sydd â diddordeb mewn chwarae gemau, Ceir safleoedd sy'n gadael i chi chwarae ar gyfer unrhyw gost. Mae angen i chi yw chwaraewr Flash am ddim Macromedias.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cyfrif y ffyrdd y mae meddalwedd bilio meddygol yn helpu i arbed

Meddalwedd bilio meddygol yn hawdd, ateb syml a fydd yn eich helpu i drin eich cleifion hawl, gwneud bywyd ar eich staff yn llai cymhleth, ac yn helpu i chi gadw rheolaeth ar eich busnes.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Trosolwg addasu CRM Microsoft Dynamics neu gynnyrch trydydd parti ar gyfer meddygon ymgynghorol

Gyda fersiwn 3.0 Bydd MS CRM yn fwy agored i tiwnio'r terfynol, datblygu meddalwedd, osodiadau personol. Microsoft CRM SDK yn dod yn fwy soffistigedig gyda technoleg ôl call allan ailystyried, anghymeradwyo llawer o 1.2 Dulliau CRM SDK, Menter adroddiadau Crystal yn lle'r gwasanaethau adrodd gweinydd SQL MS, newid swyddogaeth MS CRM cyfnewid cysylltydd

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cynhwysion ar gyfer hyfforddiant meddalwedd mawr

Ychydig o'r cynhwysion sylfaenol a rhaglenni hyfforddiant seiliedig ar gyfrifiadur yn gwneud meddalwedd cyfrifiadur mawr o ansawdd uchel, hawdd i'w deall ac yn dilyn, Nid oes angen ddiflas llyfrau i'w darllen neu bresenoldeb i ystafelloedd dosbarth drud, ond roedd hyfforddiant fideo Cynlluniwyd gan hyfforddwyr proffesiynol medrus yn rhedeg ar y cyfrifiadur eich hun.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut y mae sbam Bayesaidd hidlyddion gwaith

Mae rhywfaint o obaith seibiant ar ffurf hidlyddion sbam Bayesaidd rhai ohonom gan ymosodiad ddegau os nad cannoedd o negeseuon e-bost digroeso inni gyfarch fel inni agor ein cyfrifon e-bost.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

System feddalwedd CRM

CRM yw diben derbyn rheoli'r berthynas â chwsmeriaid er mwyn galluogi sefydliadau i reoli eu cwsmeriaid drwy gyflwyno prosesau dibynadwy a gweithdrefnau ar gyfer rhyngweithio gyda'r cwsmeriaid hynny yn well.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Meddalwedd ysbïo: Ei ’ s Agenda gudd

Anelir cyson o feddalwedd ysbïo cysylltiedig Mae deunydd yn effeithio ar breifatrwydd rhyngrwyd. Mae meddalwedd ysbïo agenda gudd. Gall stopio ysbïwedd.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pam ddylwn i brynu Aur DDO?

Dungeons

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

10 Rhesymau i brynu Xbox 360

Wedi gamers a techies yn aros yn eiddgar ar gyfer datblygiadau a arloesi mewn hapchwarae. I osod y pwls a rasio a meddwl un meddwl angen ei herio. Mae hyn wedi dod yn bosibl gan technoleg gyfrifiadurol a y byd gwych o hapchwarae.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cynlluniodd defod chwarae cardiau

Nid yw chwarae cardiau yn unig ar gyfer chwarae cardiau mwy. Gefnau y deciau nad ydynt mwyach yn unig dyluniadau neu luniau. Mae pobl yn penderfynu bod modd iddynt eu defnyddio ar gyfer cael negeseuon ar draws neu leiniau gwerthiant.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Strategaeth sydd wedi ennill ar gyfer y gêm amynedd Cell Rydd

Cell Rydd amynedd yn gêm gardiau amynedd hynod o gaethiwus a ddyfeisiwyd gan Paul Alfille. Mae'n hwyl ac sy'n ddibynnol iawn ar sgiliau. Gellir ennill bron pob gêm Cell Rydd amynedd gyda perffaith chwarae. Dim ond sawl Cell Rydd bargeinion gwyddys eu unsolvable. Mae hyn yn gwneud gêm gardiau Cell Rydd llawer mwy diddorol a poblogaidd na'r amynedd amrywiadau fel Klondike, lle mae lwc yn ffactor mawr yn y gêm. Â Cell Rydd, Mae ennill yn dibynnu ar sgiliau yn bennaf. Mae gennych well siawns o w ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Tarddiad chwarae cardiau

Chwarae cardiau yn gwneud eu ffordd i Ewrop o'r dwyrain. Roeddent yn ymddangos yn gyntaf yn Ffrainc ac yna yn Sbaen. Y rheswm am y gred fod yr ymddangosasant gyntaf yn yr Eidal yw y mae dylunio ar y cardiau ywr dylunio Mamaluke.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pam mae chwaraewyr yn prynu DDO Aur & Platinwm

Dungeons & Ddraig ar-lein rhyddhau ar Chwefror 26 2006 araf yn dod yn un o mmorpgs mwyaf. Wrth gwrs mae unrhyw mmorpg mawr farchnad eilaidd mawr o aur DDO & Platinwm yn aros am chwaraewyr i brynu.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Am chwarae cardiau

Ceir amrywiaeth eang o chwarae cardiau. Rhai deciau cerdyn penodol gêm arbennig Pinochle cardiau, Byrddau'r pontydd, a deciau pocer. Gemau eraill cerdyn yn gornel brenhinoedd, Amynedd, Gin Rummy, Rhyfel, Morwyn hen a Slap Jack.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Byd Warcraft glofaol proffesiwn

Y proffesiwn glofaol yn byd Warcraft yn werthfawr iawn. Chi os dylech benderfynu ei gasglu yn y dechrau y gêm fe defintely y bonuse yn ddiweddarach yn y gêm yn cael.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Y swm cywir o amser y cyfrifiadur

Erthygl sy'n ymchwilio i faint o amser o flaen sgrin y cyfrifiadur yn y swm iawn o amser.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Chwarae cardiau a Beibl

Richard Middleton milwr Unol Daleithiau oedd mynychu gwasanaethau addoli ac yn hytrach na mynd allan yn feibl, Mae ef yn lledaenu dec cyflawn o gardiau ef o flaen.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cadw meddwl miniog gyda gemau

Sut i gadw eich meddwl yn sydyn drwy chwarae ymennydd ymgysylltu posau.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Wella sillafu gyda gemau

Sut chwarae gemau geiriol gall helpu i wella eich childs a sillafu wrth gael hwyl rhai.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Freecell Solitaire Strategy Guide

Cell Rydd amynedd yn gêm hynod o boblogaidd, wnaed yn enwog gan Microsoft. Mae Cell Rydd wedi'i gynnwys yn Windows, ac ystyrir gêm amynedd clasurol gan lawer. Oherwydd gallwch weld holl gardiau o'r cychwyn, Nid oes dim lwc rhan, gwneud Cell Rydd un o'r ychydig gemau amynedd sy'n seiliedig yn llwyr ar y chwaraewr sgiliau....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Rhiant ’ s canllaw at hapchwarae ar-lein, Rhan 2

Rydym yn lapio hyn 2 rhan o gyfres ar gemau ar-lein drwy sôn am gemau strategaeth amser Real, MMORPGs a'r bygythiadau ychwanegol o gaethiwed ac ysglyfaethwyr cymdeithasol.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Y byd o gemau cyfrifiadur, cystadleuaeth mentro a dwys

Yn y byd o hapchwarae ar-lein sy'n newid yn barhaus. O fod yn hobi wedi dod mewn cystadleuaeth lle mae'r arian yn chwarae rôl.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gemau plant: Detholiad o gemau fideo

Dynnu llinell rhwng beth sy'n iawn a beth sy'n anghywir yn gyfrifoldeb gan y rhieni i'w plant. Mae hyn hefyd yn mynd â dangos pa fath o ffilmiau a theledu dylai plant wylio a beth nad. Ond yn bwysicach, gyfrifol am ddewis y plant iawn a gemau yn dibynnu yn unig i rieni. Ers y byddai plant am chwarae, chwarae, a chwarae rhai mwy, ddarparu iddynt teclynnau teganau a kids yn hanfodol. Ac er bod astudiaethau yn awgrymu plant sy'n chwarae mwy ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Corryn strategaeth buddugol

Corryn yn llawer o hwyl a dysgu fel unrhyw gêm. Ar yr olwg gyntaf, Ymddengys fod y gêm hon heriol a llafurus yn rhy gymhleth. Ond mae Corryn yn gêm hawdd iawn i'w chwarae unwaith y cewch y rhewi ohono.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Linach sylfaenol 2 Adena Ffermio canllaw

Cael digon linach 2 adena yn y gêm yn fwy pwysig nag efallai y credwch. Rydyn ni'n gofyn i Mae swm enfawr o adena I2 i brynu y gerau a dylech chi. Dechrau gyda da linach II ffermio awgrymiadau yn sicr o gael ei gwobrau yn ddiweddarach.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Chwarae ar y Playstation

Playstation, Cafodd yr obsesiwn y genhedlaeth iau ar ei ffurf gynharach ei greu'n wreiddiol yn ôl yn 1988 pan oedd Sony a nintendo prosiect menter ar y cyd i ddatblygu disg uwch a oedd yn cael ei farchnata fel y gêm nintendo. Isosod eu ffyrdd y ddisg rhyddhawyd byth. Rhyddhaodd Sony fersiwn addasedig o ddisg yn ddiweddarach 1991 fel rhan o eu consol gemau newydd y playstation. Lansiwyd y playstation gyntaf yn Japan yn 1994 ac yn ddiweddarach yn yr Unol Daleithiau....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pwy sy'n chwarae gemau cyfrifiadur?

Chwarae gemau cyfrifiadur unwaith a gadwyd yn ôl ar gyfer y geek y dosbarth a byddai cau ei hun i ffwrdd tan oriau mân y bore gyda unrhyw gwmni heblaw am ffon reoli. Mae hyn wedi newid yn sylweddol fel y safon o graffeg a wedi chwarae gêm yn gwella ac yn defnyddio cyfrifiaduron yn derbyn hyd yn oed yn fwy eang. Mae ymlaen llaw o'r rhyngrwyd gwneud yn siŵr bod hapchwarae ar-lein wedi dod yn fwyfwy poblogaidd gan ganiatáu i bobl o bob cwr o'r byd i chwarae yn erbyn un arall hefyd ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Microsoft Xbox 360 Consol: Hapchwarae pwerus mewn blwch

A ydych yn ystyried prynu Xbox newydd 360? Os felly, byddwch yn dysgu sut yr Xbox 360 staciau hyd at systemau eraill hapchwarae, Ychwanegodd gan gynnwys nodweddion ychwanegol ar gyfer y profiad hapchwarae yn y pen draw.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global
1 / 661234567...203040...Para»WebSite.WS byd-eang o erthyglau technoleg gyfrifiadurol | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global
GVMG - Rhestr Gwlad Cyhoeddi : Gadewch i ni rannu'r erthygl â chi o gwmpas y We Fyd-eang

Afghanistan | Affrica | Albania | Algeria | andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | armenia | Awstralia | Awstria | Azerbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | Canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsiec | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominica | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecuador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | Ffrainc | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(DU) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Honduras | Hong Kong | Hwngari | Gwlad yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | iwerddon | Israel | Yr Eidal | Arfordir Ifori | Jamaica | Siapan | Iorddonen | Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | libya | Liechtenstein | lithuania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | malta | Marshall | Martinique | Mauritania | mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | mongolia | montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | nicaragua | niger | nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(DU) | Norwy | Oman | Pacistan | Palau | Tiriogaeth Palesteina | Panama | Papwa Gini Newydd | Paraguay | Periw | Ynysoedd y Philipinos | Gwlad Pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | aduniad | Romania | Rwsia | Rwanda | Saint Lucia | Samoa | San Marino | Sao Tome a Principe | Saudi Arabia | sénégal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapôr | Slofacia | slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Korea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Swrinam | Swaziland | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Gwlad Thai | Togo | Tonga | Trinidad a Tobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Twfalw | U.S.A | uganda | DU | Wcráin | Emiradau Arabaidd Unedig | Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(U.S.A) | Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu | Fatican | Feneswela | Bolivar Venezuela | Vietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Zimbabwe | GDI | Global Parthau Rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr GDI Cofrestru Iaith - Canllaw Setup Iaith Cyfrif GDI | Freedom.WS | WEBSITE.WS | .WS Parth | .WS Parth Affiliate | Dot-ws swigen | swigen dot-com | Dot-ws ffyniant | ffyniant dot-com | Incwm ar gyfer Bywyd | Gwefan GDI Ddaear | Gwefan Ddaear Byd-eang | Gwefan Erthyglau Byd-eang |

Kreca yswiriant achlysurol